บริการซ่อมเครื่องจักร CNC ทุกรุ่น ซ่อมแผงวงจรของเครื่องจักร CNC Robot และ Roboshot ภายใต้การบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็วอย่างมืออาชีพที่เข้าใจในอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด