PCB คืออะไร

Printed circuit board

A printed circuit board, or PCB, is used to mechanically support and electrically connect electronic components using conductive pathways, tracks or signal traces etched from copper sheets laminated onto a non-conductive substrate. When the board has only copper tracks and features, and no circuit elements such as capacitors, resistors or active devices have been manufactured into the actual substrate of the board, it is more correctly referred to as printed wiring board (PWB) or etched wiring board. Use of the term PWB or printed wiring board although more accurate and distinct from what would be known as a true printed circuit board, has generally fallen by the wayside for many people as the distinction between circuit and wiring has become blurred. Today printed wiring (circuit) boards are used in virtually all but the simplest commercially produced electronic devices, and allow fully automated assembly processes that were not possible or practical in earlier era tag type circuit assembly processes.

A PCB populated with electronic components is called a printed circuit assembly (PCA), printed circuit board assembly or PCB Assembly (PCBA). In informal use the term "PCB" is used both for bare and assembled boards, the context clarifying the meaning. The IPC preferred term for populated boards is CCA, circuit card assembly. This does not apply to backplanes; assembled backplanes are called backplane assemblies by the IPC.

Alternatives to PCBs include wire wrap and point-to-point construction. PCBs must initially be designed and laid out, but become cheaper, faster to make, and potentially more reliable for high-volume production since production and soldering of PCBs can be automated. Much of the electronics industry's PCB design, assembly, and quality control needs are set by standards published by the IPC organization.


History


Development of the methods used in modern printed circuit boards started early in the 20th century. In 1903, a German inventor, Albert Hanson, described flat foil conductors laminated to an insulating board, in multiple layers. Thomas Edison experimented with chemical methods of plating conductors onto linen paper in 1904. Arthur Berry in 1913 patented a print-and-etch method in Britain, and in the United States Max Schoop obtained a patent to flame-spray metal onto a board through a patterned mask. Charles Durcase in 1927 patented a method of electroplating circuit patterns.

The Austrian engineer Paul Eisler invented the printed circuit while working in England around 1936 as part of a radio set. Around 1943 the USA began to use the technology on a large scale to make proximity fuses for use in World War II. After the war, in 1948, the USA released the invention for commercial use. Printed circuits did not become commonplace in consumer electronics until the mid-1950s, after the Auto-Sembly process was developed by the United States Army.

Before printed circuits (and for a while after their invention), point-to-point construction was used. For prototypes, or small production runs, wire wrap or turret board can be more efficient. Predating the printed circuit invention, and similar in spirit, was John Sargrove's 1936–1947 Electronic Circuit Making Equipment (ECME) which sprayed metal onto a Bakelite plastic board. The ECME could produce 3 radios per minute.

During World War II, the development of the anti-aircraft proximity fuse required an electronic circuit that could withstand being fired from a gun, and could be produced in quantity. The Centralab Division of Globe Union submitted a proposal which met the requirements: a ceramic plate would be screenprinted with metallic paint for conductors and carbon material for resistors, with ceramic disc capacitors and subminiature vacuum tubes soldered in place. The technique proved viable, and the resulting patent on the process, which was classified by the U.S. Army, was assigned to Globe Union. It was not until 1984 that the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) awarded Mr. Harry W. Rubinstein, the former head of Globe Union's Centralab Division, its coveted Cledo Brunetti Award for early key contributions to the development of printed components and conductors on a common insulating substrate. As well, Mr. Rubinstein was honored in 1984 by his alma mater, the University of Wisconsin-Madison, for his innovations in the technology of printed electronic circuits and the fabrication of capacitors.

Originally, every electronic component had wire leads, and the PCB had holes drilled for each wire of each component. The components' leads were then passed through the holes and soldered to the PCB trace. This method of assembly is called through-hole construction. In 1949, Moe Abramson and Stanislaus F. Danko of the United States Army Signal Corps developed the Auto-Sembly process in which component leads were inserted into a copper foil interconnection pattern and dip soldered. The patent they obtained in 1956 was assigned to the U.S. Army. With the development of board lamination and etching techniques, this concept evolved into the standard printed circuit board fabrication process in use today. Soldering could be done automatically by passing the board over a ripple, or wave, of molten solder in a wave-soldering machine. However, the wires and holes are wasteful since drilling holes is expensive and the protruding wires are merely cut off.

From the 1980s small surface mount parts have been used increasingly instead of through-hole components; this has led to smaller boards for a given functionality and lower production costs, but with some additional difficulty in servicing faulty boards.

Historically many measurements related to PCB design were specified in multiples of a thousandth of an inch, often called "mils". For example, DIP and most other through-hole components have pins located on a grid spacing of 100 thou, in order to be breadboard-friendly. Surface-mount SOIC components have a pin pitch of 50 thou. SOP components have a pin pitch of 25 thou. Level B technology recommends a minimum trace width of 8 mils, which allows "double-track" -- 2 traces between DIP pins.


เกี่ยวกับผู้แต่ง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิกิพีเดีย (อังกฤษ: Wikipedia) เป็นสารานุกรมเนื้อหาเสรีหลายภาษาบนเว็บไซต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิกิมีเดีย องค์กรไม่แสวงผลกำไร เกิดขึ้นจากการร่วมเขียนของอาสาสมัครทั่วโลก ทุกคนที่สามารถเข้าถึงวิกิพีเดียสามารถร่วมแก้ไขได้แทบทุกบทความได้อย่างเสรี