บริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

เราเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพและบริการ ด้วยความเชียวชาญและประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มากกว่า 18 ปี และในส่วนของงานซ่อมแผงวงจร เราใช้อะไหล่แท้และได้คุณภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในงานซ่อม นอกจากนี้ชิ้นงานทุกชิ้นต้องผ่านการทดสอบด้วยชุดทดสอบรุ่นต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ด้วยทีมวิศวกรที่มากด้วยคุณภาพและประสบการณ์ เรายังให้บริการตรวจเช็คงานและแก้ไขปัญหาของลูกค้าถึงโรงงาน และในระหว่างที่รองานส่งซ่อม เรายังมีบริการอะไหล่ให้ใช้ก่อนในระหว่างรอซ่อม เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของงานผลิตที่ไม่สามารถหยุดนิ่งของลูกค้าได้

ด้วยอะไหล่ที่ได้คุณภาพ ชุดทดสอบที่ได้มาตรฐาน และวิศวกรที่เชียวชาญและมากประสบการณ์ ทำให้เราสามารถซ่อมงานได้รวดเร็วอย่างมีคุณภาพ เรามั่นใจว่าทุกงานชิ้นที่ออกจากเราล้วนแล้วแต่มีคุณภาพทั้งสิ้น ด้วยการรับประกันที่นานถึง 1 ปี


 

ชุดทดสอบการควบคุมเสมือน

 

คุณภาพ

อะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน (นำเข้าจากต่างประเทศทุกชิ้น)เทคโนโลยีที่ใช่ซ่อมที่ทันสมัย และอุปกรณ์ชุดทดสอบที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานของเราล้วนมากด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

บริการ

ด้วยทีมวิศวกรที่เชียวชาญและมากประสบการในการซ่อมเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มากกว่า 18 ปี จึงมั่นใจได้ว่าเราซ่อมงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพและรวดเร็วได้มาตรฐาน นอกจากนี้เรายังสามารถออกไปตรวจเช็คงานให้ลูกค้าได้ถึงโรงงานเน้น เราสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย

การจัดส่ง

เรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เรามีทีมงานจัดส่งสินค้าที่พร้อมให้บริการจัดส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดและตกลงไว้ได้อย่างแน่นอน และเรายังบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายในระว่างการขนส่งอีกด้วย และที่สำคัญเราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งสินค้าแต่อย่างใด

การประสานงาน

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญของเรา เสมือนหนึ่งเป็นญาติมิตร เรามิอาจนิ่งเฉยหรือละเลยงานของลูกค้าได้ เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำและพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


รายการซ่อม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่หรือรุ่นของอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ตามข้อมูลติดต่อด้านล่างเว็บไซต์


ลูกค้าคือคนสำคัญของเรา

ด้วยทีมวิศวกรที่เชียวชาญและมากประสบการในการซ่อมเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มากกว่า 18 ปี